ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതിവരെ അതിരൂപതയിലെ മാതാവിന്റെ നാമധേയത്തിലുളള ദൈവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ജപമാലയും പരി. മാതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറുവിവരണങ്ങളും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. കാറ്റിക്കിസം കുട്ടികളെ പരി. അമ്മയോടുളള ഭക്തിയിൽ വളർത്തുന്നതിനും ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. ഈ പ്രോഗ്രാം ദിവസവും രാവിലെ 5 മണിയ്ക്ക് Media Catechetical Ministry Youtube ചാനലിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു.

Click here to View Rosary

ഒക്ടോബർമാസം പരി. അമ്മയോടൊപ്പംRosary

October 3 : St. Mary’s Forane Church Pallippuram – Fr. Thomas Vaikathuparambil

October 10 : Our Lady of Dolours Church, Pattanam – Fr. Joseph (Sijo) Kiriyanthan

October 17 : St. Mary’s Forane Church, Mookkannoor – Fr. Jose Pollayil

October 24 : St. Mary’s Church, Narakkal – Fr. Joseph Karumathy

October 31 : St. Mary’s Cathedral Basilica, Ernakulam – Fr. Davis Madavana

November 7 : Our Lady of Fathima Church, West Koratty Fr. Joseph (Jomon) Paliakkara

Click here to View Holy Mass

Sunday Holy MassParish List

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ: 2021 ഒക്ടോബർ 3 ഞായറാഴ്ച. അതിരൂപതാകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷ സംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടവക വിശ്വാസപരിശീലന വിഭാ​ഗത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

First Semester Exam2021 October 3

മാതാപിതാക്കൾക്കായി zoom platform വഴി 14/08/2021 8.00 PMന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് നടത്തിയ webinar.

Didache 12Orientation Class for Parents